Get Adobe Flash player

 


 

(SVH) Beveiligingstechniek BV

Bijlmermeerstraat 38 

2131 HG Hoofddorp

Verkoop 023-5624911

Service 0900-78447637 

 

 

 

Ontruimingsinstallaties

Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om bij brand of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw(deel) mogelijk te maken. 

Met een druk op de handbrandmelder maakt u de meldingsapparatuur actief. 
Denk aan een geluidsignaal en/of het automatisch waarschuwen van de brandweer.  

Hieraan gekoppeld wordt een ontruimingsinstallatie welke de signaalgevers aanstuurt. 
Kenmerk van een type A installatie is dat de ontruiming plaatsvind d.m.v. gesproken woord. 

Een belangrijk kenmerk van een type A installatie is dat de voeding van de brandmeldcentrale en ontruimingscentrale gescheiden moeten worden uitgevoerd.

 

Ontruimingsinstallaties kunnen op 3 manieren worden uitgevoerd:

- ontruiminsinstallatie type A
- ontruiminsinstallatie type B
- ontruiminsinstallatie type C

Ontruiminsinstallatie type A

Een type A installatie kan bestaan uit een brandmeldcentrale met welke goedgekeurd moet zijn conform de NEN EN54.

Ontruiminsinstallatie type B

Een type B installatie is in grote mate gelijk aan type A, alleen vindt de alarmering plaats d.m.v. 
een slow whoop signaal. Bij dit type installatie mogen de voedingen van zowel brandmeld- als ontruimingsinstallatie gecombineerd worden. 

In de meeste gevallen is de ontruimingscentrale geintegreerd in de brandmeldcentrale. 
Daarnaast vind er een doormelding plaats naar de brandweeralarmcentrale.

Ontruiminsinstallatie type C

Hoewel dit type systeem nog wel veel wordt genoemd is dit type installatie komen te vervallen. 
Op dit moment wordt met dit type bedoeld: een niet automatische brandmeldinstallatie met signaalgevers conform een ontruimingsinstallatie.

Daarnaast dient het ontruiminssignaal bij een ontruiminsinstallatie te voldoen aan een minimaal geluidsniveau.

In normale situatie dient dit tenminste 65 dB te zijn, in slaapvertrekken dient bij het hoofdeinde van een bed tenminste 75 dB te worden gehaald. 

Het geluid dient minimaal 6 dB boven het omgevingsgeluid uit te komen. 
Daarnaast kan het mogelijk zijn om optische signaalgevers toe te passen. 

Dit is in de volgende omstandigheden verplicht: 

- Bij een te hoog omgevingsgeluidniveau, 
- Wanneer personen binnen de alarmeringszone gehoorbescherming gebruiken, 
- Wanneer er binnen de alarmeringszone personen met een slecht gehoor aanwezig kunnen zijn.

Bij calamiteiten kan het noodzakkelijk zijn om een gebouw geheel of gedeeltelijk te ontruimen.
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij brand of als voorzorgsmaatregel bij terreurdreiging.

Een ontruimingsinstallatie is in zo’n situatie een hulpmiddel om de ontruiming te bewerkstelligen
Voor een goede beveiliging tegen brand is de combinatie met een brandmeldinstallatie 
sterk aan te bevelen.

(SVH) Beveiligingstechniek is een toonaangevende adviseur en leverancier van ontuimingsinstallaties. 
Wij zijn al vele jaren een betrouwbare partner en volwaardig adviseur voor zekerheid en veiligheid.