Get Adobe Flash player

 


 

(SVH) Beveiligingstechniek BV

Bijlmermeerstraat 38 

2131 HG Hoofddorp

Verkoop 023-5624911

Service 0900-78447637 

 

 

 

Het programma van eisen (P.V.E)

Om tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie te kunnen komen dient vooraf door de eisende partij (brandweer, verzekeringsmaatschappij opdrachtgever) een programma van eisen (PvE) te worden opgesteld.

Indien er slechts één eisende partij is kan het programma van eisen door 
(SVH
 
Beveiligingstechniek worden opgesteld. 

In dit programma van eisen staat beschreven wat voor type brandmeldinstallatie 
of ontruimingsinstallatie geëist wordt en in welk certificatiesegment deze valt. 

Bij het certificeren van de brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie zal deze worden getoetst aan het programma van eisen waarna een certificaat kan worden afgegeven.

Welke aspecten komen allemaal aan de orde in het PvE? 

Ten eerste wordt de omvang van de detectie beschreven: gaat het om volledige bewaking, gedeeltelijke bewaking, ruimtebewaking, objectbewaking
of niet-automatische bewaking. 

Ook de prestatie-eisen ten aanzien van ongewenste en onechte brandmeldingen en t.a.v. systeembeschikbaarheid staan vermeld in het PvE. 

De indeling in detectiezones, alarmeringszones en stuurzones wordt eveneens beschreven in het PvE. 

Verder wordt onder meer aandacht besteed aan de plaats van de brandweeringang, de uitvoering van het brandweerpaneel en de typen doormelding
die moeten worden gerealiseerd. 

Eventuele aanvullende eisen ten aanzien van risicovolle ruimtes of opgeslagen materialen zullen ook in het PvE worden opgenomen.