Get Adobe Flash player

 


 

(SVH) Beveiligingstechniek BV

Bijlmermeerstraat 38 

2131 HG Hoofddorp

Verkoop 023-5624911

Service 0900-78447637 

 

 

 

Meldkamer (P.A.C) 

Onze ultramoderne meldkamer, die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen, vormt de schakel tussen de technische voorzieningen in uw pand en de actie van opvolgers en hulpdiensten.

Alarmmeldingen van welke aard dan ook (bijvoorbeeld inbraak- en branddetectie worden in de permanent bemande Particuliere Alarm Centrale (PAC) automatisch geregistreerd, net als inkomende telefoongespreken. Audio- en videosignalen worden ontvangen en verwerkt waardoor we in staat zijn uw videocontrole en toegangbeveiliging op afstand te verzorgen. Ook is het mogelijk allerlei processen of installaties op afstand te monitoren het uitvallen van kritische apparatuur wordt dan direct geregistreerd. 

Krachtige apparatuur en geavanceerde software vormen de onmisbare gereedschappen om alle signalen te ontvangen.
Maar een cruciale rol in de meldkamer vervullen de mensen. Op grond van vooraf tot in detail vastgelegde protocollen checken en interpreteren
zij de binnenkomende meldingen en gegevens en sturen vervolgens opvolging en hulpdiensten aan.
Zorgvuldigheid en snelheid zijn voor deze professionals tot een automatisme geworden.

Een automatisme waardoor in geval van onraad erger wordt voorkomen. 

Registreren van een inbraak is belangrijk, maar het gaat erom dat er mensen op af gaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor brandmeldingen of voor storingen aan apparatuur of processen. Daarvoor beschikt (SVH) Beveiligingstechniek over uitstekende contacten met een landelijk netwerk van survellance- en beveiligingsdiensten.
Dus kunnen wij garanderen dat binnen van te voren overeengekomen aanrijtijden daadwerkelijk mensen ter plaatse kunnen zijn. Volgens vergelijkbare afspraken stuurt de meldkamer ook hulpdiensten als brandweer en poltie aan.

Uiteraard is het mogelijk om al dit soort zaken zelf te (laten) regelen en alleen de techniek aan (SVH) Beveiligingstechniek over te laten. Maar juist de combinatie van techniek, meldkamer en opvolging blijkt tot aansprekende resultaten te leiden. Al is het maar dat ontwerp en installatie van de beveiligingssystemen beter functioneren als ze worden verzorgd door de mensen die ook de opvolging tot in detail kennen. 

Een rapportage van een actie levert meer inzicht op als techniek, mensen en reacties in samenhang worden beoordeeld. Onze service- en onderhoudsorganisatie  functioneert als een direct verlengstuk van de meldkamer. Eventuele onvolkomendheden worden dus niet alleen direct gesignaleerd, maar ook op de kortst mogelijke termijn opgelost. En daar wordt uw beveiliging alleen maar beter van.