Get Adobe Flash player

 


 

(SVH) Beveiligingstechniek BV

Bijlmermeerstraat 38 

2131 HG Hoofddorp

Verkoop 023-5624911

Service 0900-78447637 

 

 

 

Erkenningen & Certificeringen

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak. Veiligheid kan je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen.

Waarom certificeren?

 

Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.

Want wie weet: 

- welke diploma's een installateur moet hebben?
- hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen?
- of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor inbraak alarmapparatuur?


Om de eindgebruiker te helpen, zijn regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven.

Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf.
Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven.

De Kiwa NCP erkende bedrijven worden dan door Kiwa NCP gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling

waarvoor zij erkend zijn.

Met een Kiwa NCP erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.
Het BORG Technisch beveiligingsbedrijf mag elektronische én bouwkundige maatregelen in alle risicoklassen aanbrengen.

Het vereiste diploma is TBV. Als zowel de alarminstallatie als de bouwkundige beveiligingsmaatregelen aan de eisen voldoen,
verstrekt het gecertificeerde bedrijf een BORG Beveiligingscertificaat.

Indien alleen de alarminstallatie aan de eisen van een elektronisch niveau voldoet verstrekt (SVHBeveiligingstechniek een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie.

(SVH) Beveiligingstechniek BV is een landelijk BORG erkend technisch beveiligingsbedrijf